קיבוץ חוקוק
משה ברטן
אביו של עמירם. הגיע אלינו סובל וכואב. נפטר ונקבר בחוקוק.
search