קיבוץ חוקוק
ראובן גול
20.9.1932 - 1.8.1973
איש מטעים מסור. הובא לקבורה בירושלים.
search