קיבוץ חוקוק
שמחה ויגודזקי
16.5.1936 - 23.4.2007
חניך התנועה מארגנטינה, שעלה לחוקוק להגשים את האידיאלים עליהם התחנך וחינך .
הקים עם פרלה משפחה למופת והעמיד את כל כישוריו ויכולותיו לרשות חוקוק - בעבודה בשדה, במזכירות ובגזברות, בטיפוח הספורט, בהומור בחכמה ובסבלנות עד שהכריעה אותו המחלה הקשה.
search