קיבוץ חוקוק
אטא חוסיד סמל
17.3.1937 - 15.5.1988
השובל שהותירה מוסיף כבוד שמעטים יכולים לנסות ולהשתוות.
אילו הייתי בעל אמונה ,עצם קיומה הקצר היה די כדי לקלל שמים ויושביו.
search