קיבוץ חוקוק
משה מיכאלי
18.8.1935 - 10.1.2003
חי בחוקוק מנעוריו, ובה הקים את משפחתו – משפחה למופת, בהוכיחו לכולנו ולעצמו ששום דבר אינו עומד בפני הרצון.
הנעליים שתיקן והצעצועים היפים שהכין מלווים אותנו עדיין, ואילו המדור שלו בעלון על השפה העברית חסר.
search