קיבוץ חוקוק
תרצה פוליאק
9.3.1940 - 18.7.1997
לבה נדם לפתע והותירה אותנו נדהמים...
נעימת הליכות, נמרצת ובעלת חכמת חיים.
בנתה חיים חדשים ומשפחה לתפארת בבואה לפני 3 עשורים.
טפלה במסירות ברבים מילדי חוקוק.
לאחרונה עבדה ב"נופשון" ובתום יום עבודה נלקחה מאתנו לעולמים.
search