קיבוץ חוקוק
משה פומרנץ
18.10.1907 - 28.11.2002
אבא של נירה צ'ובינסקי, סבא ורב-סבא גאה בנכדיו וניניו.
עלה ארצה בשנת 1969 והתגורר בגבעתיים, שם היה פעיל בין חבריו הגמלאים.
בתקופה בה התגורר בחקוק אהב לשוחח עם מי שנקרה בדרכו, לספר בנכדיו וחבריהם.
נפטר ממחלה ונקבר בחוקוק.
search