קיבוץ חוקוק
בצלאל פורמנוב

אביו של ישי פרן. עלה ארצה מליטא דרך פולין בשנת 1960.
חי עמנו שנים אחדות, השתלב בחיינו - עבד בספריה וכרך ספרים לתפארת .
גם בימי מחלתו שמר על רוח טובה והשתדל להתבדח עם הסובבים אותו.
נפטר ונקבר בחוקוק.

 

search