קיבוץ חוקוק
ברטה קליינברגר (שקודניק)
21.4.1959 - 21.1.1997
ברטה אשר שירת חייה נפסקה במלוא כוחה...
אשר דבר לא היה קשה עבורה מסובך או מעייף.
כל מה שהידיים מסוגלות היו ליצור והלב ביב מסוגל לחבוק היה לה.
השאירה את משפחתה, איל והבנות ואותנו מיותמים.
תרמה רבות למערכת החינוך והתרבות בחוקוק.
search