קיבוץ חוקוק
שרה קמלגרן
16.10.1920 - 14.8.1998
search