קיבוץ חוקוק
זהבה שפיר
נפטרה ב-6.2.2006
אמא של טובה שפיר. בביקוריה בחוקוק דאגה להטעימנו מתבשיליה וכל אוהבי החמיצה שמחו בבואה. חיתה בביתנו את שנותיה האחרונות.
search